เจมส์บอล ซาฟารีอ่าวพังงาทัวร์

ทัวร์อ่าวพังงาเที่ยวพังงา ชมความงามของหินงอกหินย้อย ภายใต้ถ้ำลอดผ่านภูเขาที่มีรูปร่างคล้ายสัตว์ แวะเขาตะปู เขาพิงกัน และพายเรือแคนนูบริเวณ ถ้ำลอด สถานที่ ที่เคยใช้ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง เจมส์บอนด์ 007 มาก่อน พักรับประทานอาหารกลางวันบนเกาะกลางน้ำที่เกาะปันหยี ขี่ช้าง ชมโชว์ของสัตว์ต่างๆ♪