.

.

ทัวร์เขาสก ,ทัวร์เขื่อนรัชชประภา|ภูเก็ตทัวร์ ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต

อุทยานแห่งชาติเขาสก

เขาสกคือป่าฝนที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ เป็นอุทยานแห่งชาติที่สมบูรณทั้งความเขียวสดชื่น!

และเย็นฉ่ำของสายน้ำอย่างเขื่อนรัชชประภา、เรียกได้ว่าเที่ยวเขาสกได้ทั้งสองบรรยากาศ ไม่ว่าความสุขทางธรรมชาติแต่ในด้านประวัติศาสตร์อีกด้วย。

การเที่ยวเขาสก สามารถแบ่งออก 2แบบคือ เที่ยวภายในเขื่อนเชี่ยวหลาน หรือเขื่อนรัชชประภา เที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาสก♪