ทัวร์เกาะพีพี&เกาะไข่(ท่าเรือฉลอง)         PhiPhi&Khai Island

โปรแกรมและรายละเอียด

07:45 รับท่านจากที่พัก (เวลารับขึ้นอยู่กับเขตที่ลูกค้าเลือกพักคะ)

09:00 เดินทางออกจากท่าเรือฉลอง เดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะพีพี

09:45 เรือเดินทางถึงเกาะพีพีเล เล่นน้ำทะเลสีฟ้าครามใสอ่าวมาหยา ประมาณ40นาที

      -ดำน้ำชมความงามที่อ่าวโละซามะซึ่งเป็นอีกที่หนึ่งที่มีความสวยงาม ของธรรมชาติใต้ท้องทะเล

      -ผ่านถ้ำไวกิ้ง หรือ ถ้ำรังนกนางแอ่น

11:00 เดินทางไปยังเกาะพีพีดอน

12:30 รับประทานอาหารกลางวัน ที่เกาะพีพีดอน เดินชมความงามต่างๆ บนเกาะ ชมอ่าวต้นไทร

13:30 ออกจากอ่าวต้นไทร ไปที่เกาะไข่นอก ซึ่งเป็นจุดดำน้ำที่จะพบกับปะการังสวยงามอีกที่หนึ่ง

ที่นี่มีความสวยงามของธรรมชาติใต้ท้องทะเล

14:00 ถึงเกาะไข่ ท่านสามารถดำน้ำดูปะการัง หรือเดินเล่นบนหาดทรายขาวละเอียด ตามอัธยาศัย

15:30 เดินทางออกจากเกาะไข่กลับมายังท่าเรือฉลอง

16:30 ถึงท่าเรือฉลอง

17:30 เดินทางกลับโรงแรมที่พัก

.

※ค่าธรรมเนียมที่ อบต.เกาะพีพี ท่านละ 20 บาท

※ราคาเด็กขอสงวนสิทธิ์สำหรับเด็กที่มีอายุ 4-11 ขวบ (เด็กเล็กต่ำกว่า 3 ขวบ ไม่มีค่าบริการ)

※โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเนื่องจากสภาพอากาศและคลื่นลมในทะเล

อัตราบริการนี้รวม

บริการรถรับ-ส่ง จากที่พัก ในเขตป่าตอง กะตะ กะรน (หาดอื่นอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรุณาติดต่อ)

ค่าเรือบริการ และ ชูชีพ อุปกรณ์ดำผิวน้ำ

มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการ

ประกันอุบัติเหต

*กรณีชาวต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 300บาทสำหรับผู้ใหญ่ เด็ก100บาท!

ค่ารถรับ-ส่งที่ลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มมีดังนี้

ป่าตอง กะตะ กะรน ราไวย์ ตัวเมืองภูเก็ต รถรับส่ง ฟรี

กมลา บางเทา ลากูน่า สุรินทร์ เคปพันวา หาดในหาน 200Bต่อท่าน

ไม้ขาว ในยาง ในทอน ราคาท่านละ 400B ~

เงื่อนไข และข้อกำหนด

*เมื่อท่านจองแล้วสามารถยกเลิกได้ แต่ต้องอย่างน้อยล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวันไปทัวร์

*ท่านสามารถจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 2 วัน

*เมื่อมีการสั่งจองจะถูกยืนยันกลับโดยทาง อีเมล์ หรือ แฟ็กซ

ลูกค้าสามารถโอนเงินมาที่ ชื่อบัญชี สุวัชชัย สุทธิประภา หมายเลขบัญชี: เลขที่ 737-218268-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาห้าแยกฉลอง

*ท่านสามารถจองผ่านเว็บไซด์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 081-891-5830 หรือ 076-330-251รหัสทัวร์

PP03

ชื่อทัวร์

ทัวร์เกาะพีพี&เกาะไข่

ใช้เรือเร็ว (ท่าเรือฉลอง))

※รวมค่าอุทยาน

บริษัททัวร์

ANDA VAREE

ราคา

ผู้ใหญ่

1500บาท

เด็ก(4-11ปี)

1200บาท