.

.

ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไผ่หรือเกาะไข่ |ทัวร์ภูเก็ต ภูเก็ตทัวร์ เที่ยวภูเก็ต

ทัวร์เกาะพีพี

หมู่เกาะพีพี พาท่านชมความงามของหมู่เกาะพีพี สัมผัสกับความงามของอ่าวมาหยา และความสวยงามของธรรมชาติที่เกาะไม้ไผ่ น้ำใสและทรายขาวละเอียด จุดสนใจอีกที่นึงคือหาดลิงและพาดำน้ำแหล่งดำน้ำตื้นที่สวยงาม ขากลับพาแวะเกาะไข่ ตามโปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้♪