.

.

ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ Krabi Tour เรือออกจากภูเก็ต

ทัวร์กระบี่(เรือใหญ่)

จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของภาคใต้ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น หาดทรายขาว น้ำทะเลใส ปะการัง ถ้ำ และหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 100 เกาะ

ท่านสามารถเที่ยวกระบี่ เกาะห้อง แวะเล่นน้ำหน้าหาดไร่เลย์ พร้อมทานอาหารเที่ยง หลังจากทานอาหารเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางไปหาดพระนาง เกาะปอเดะ ชมความสวยงามบนหาดทรายขาว จากนั้นชมความสวยงามของสันทรายที่เชื่อมต่อกันระหว่าง เกาะทับ และ เกาะไก่ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับความงดงามของทะเลแหวกที่ขึ้นชื่อเป็น Unseen in Thailand!