.

.

ตั๋วเรือไปเกาะต่างๆ Ferry Boat Transfer ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต

ตั๋วเรือไปเกาะพีพี ,ตั๋วเรือไปอ่าวนาง ,อ่าวไร่เลย์ ,กระบี่ ,เกาะลันตา

เดินทางจากเกาะภูเก็ต ไปเกาะพีพี,จากเกาะภูเก็ตไปเกาะลันตาโดยใช้เส้นทางทางเกาะพีพี เพื่อไป กระบี่ / อ่าวนางตั๋วเรือในขณะที่อยู่บนเกาะพีพีก็สามารถจัดได้ว่าการย้ายในวันถัดไปได้ เพื่อสะดวกท่านที่ต้องการ การพักค้างที่เกาะพีพี มีบริการรถรับ-ส่งโรงแรมในเกาะภูเก็ต

ตารางการเดินเรือ

สถานที่ การเดินทาง เวลาเริ่มต้น เวลาถึงจุดหมาย

ภูเก็ต

ท่าเรือรัษฎา

เกาะพีพี

อ่าวต้นไทร

08:30AM

13:30PM

10:15AM

15:30PM

ภูเก็ต

ท่าเรือรัษฎา

เกาะพีพี

แหลมตง

08:30AM

13:30PM

11:00AM

16:30PM

เกาะพีพี

อ่าวต้นไทร

ภูเก็ต

ท่าเรือรัษฎา

09:00AM

14:30PM

11:00AM

16:15PM

เกาะพีพี

แหลมตง

เกาะพีพี

แหลมตง

07:30AM

13:30PM

11:00AM

16:15PM

เกาะพีพี

อ่าวต้นไทร

เกาะลันตา

11:30AM

15:30PM

12:30AM

16:30PM

เกาะลันตา

เกาะพีพี

อ่าวต้นไทร

08:00AM

13:00PM

09:00AM

14:00PM

เกาะพีพี

อ่าวต้นไทร

กระบี่

10:30AM

15:30PM

12:00AM

17:00PM

กระบี่

เกาะพีพี

อ่าวต้นไทร

09:00AM

13:30PM

10:30AM

15:00PM

เกาะพีพี

อ่าวต้นไทร

กระบี่

อ่าวนาง/หาดไร่เลย์

15:30PM

17:30PM

กระบี่

อ่าวนาง

เกาะพีพี

อ่าวต้นไทร

09:00AM

11:00AM

ราคา

เส้นทาง ผู้ใหญ่ เด็ก
ภูเก็ต - เกาะพีพีอ่าวต้นไทร - ภูเก็ต 800B 700B
ภูเก็ต - เกาะพีพีแหลมตง - ภูเก็ต 1000B 900B
ภูเก็ต - เกาะพีพีอ่าวต้นไทร 550B 500B
ภูเก็ต - เกาะพีพีแหลมตง 700B 600B
ภูเก็ต - เกาะพีพี - เกาะลันตา 800B 700B
ภูเก็ต - เกาะพีพี - กระบี่ 800B 700B
ภูเก็ต - เกาะพีพี - อ่าวนาง 950B 800B

※ขายเฉพาะเริ่มต้นเดินทางจากภูเก็ตเท่านั้น

※บริการรถรับ-ส่ง จากที่พัก ในเขตป่าตอง กะตะ กะรน (หาดอื่นอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรุณาติดต่อ)

※เกาะพีพีตั๋วไปกลับสามารถเปลี่ยนแปลง วันเดินทางขากลับได้

※กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาพอากาศและสภาพทะเล

※เปิดบริการทุกวัน

รหัสทัวร์ / รายชื่อโปรแกรมทัวร์

รหัสทัวร์ รายชื่อโปรแกรมทัวร์ รายละเอียด
TRF-PP-01 เกาะพีพีอ่าวต้นไทรเดินทางไป-กลับ AM/AM

ภูเก็ตการเดินทาง AM / กลับจากเกาะพีพี AM

TRF-PP-02 เกาะพีพีอ่าวต้นไทรเดินทางไป-กลับ AM/PM

ภูเก็ตการเดินทาง AM / กลับจากเกาะพีพี PM

TRF-PP-03 เกาะพีพีอ่าวต้นไทรเดินทางไป-กลับ PM/AM

ภูเก็ตการเดินทาง PM / กลับจากเกาะพีพี AM

TRF-PP-04 เกาะพีพีอ่าวต้นไทรเดินทางไป-กลับ PM/PM

ภูเก็ตการเดินทาง PM / กลับจากเกาะพีพี PM

TRF-PP-05 เกาะพีพีอ่าวต้นไทรเดินทางกลับAM กลับเกาะภูเก็ตAM
TRF-PP-06 เกาะพีพีอ่าวต้นไทรเดินทางกลับPM กลับเกาะภูเก็ตPM
TRF-LM-01 เกาะพีพีแหลมตงเดินทางไป-กลับ AM/AM

การออกจากภูเก็ตAM/ ออกจากภูเก็ตAM

TRF-LM-02 เกาะพีพีแหลมตงเดินทางไป-กลับ AM/PM

การออกจากภูเก็ตAM / ออกจากพีพีPM

TRF-LM-03 เกาะพีพีแหลมตงเดินทางไป-กลับ PM/AM

การออกจากภูเก็ตPM/ ออกจากพีพีAM

TRF-LM-04 เกาะพีพีแหลมตงเดินทางไป-กลับ PM/PM

การออกจากภูเก็ตPM / ออกจากพีพีPM

TRF-LM-05 เกาะพีพีแหลมตง AM การออกจากภูเก็ต AM
TRF-LM-06 เกาะพีพีแหลมตง PM การออกจากภูเก็ต PM
TRF-LT-01 ※เกาะลันตา AM/AM

การออกจากภูเก็ตAM / ออกจากพีพีAM

TRF-LT-02 เกาะลันตา AM/PM

การออกจากภูเก็ต>AM / ออกจากพีพีPM

TRF-LT-04 เกาะลันตา PM/AM

การออกจากภูเก็ตPM/ ออกจากพีพีAM

TRF-KJ-02 กระบี่ AM/PM

การออกจากภูเก็ตAM / ออกจากพีพีPM

TRF-KJ-04 กระบี่ PM/AM

การออกจากภูเก็ตPM/ ออกจากพีพีAM

TRF-AN-01 ภูเก็ต-พีพี-กระบี่ อ่าวนาง AM การออกจากภูเก็ตAM
TRF-AN-02 ภูเก็ต-พีพี-กระบี่อ่าวนาง PM การออกจากภูเก็ตPM

※การเดินทาง บางโปรแกรมไม่สามารถเดินทางในวันเดียวกันได้