ทดลองดำน้ำลึก เกาะราชาใหญ่ SCUBA

โปรแกรม

07:30 รับท่านจากโรงแรม เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่คุณเลือก)

08:30 เรือออกจากท่า เรือ โดยเรือใหญ่ มุ่งหน้าสู่เกาะราชาใหญ่

10:00 ถึงเกาะราชาใหญ่ เตรียมตัวดำน้ำลึก ครั้งที่1!

(มีการอธิบาย และฝึกสอนวิธีการดำน้ำบนเรือและใต้น้ำ เพื่อให้ท่านสนุกในโลกใต้น้ำ)

11:30 รับประทานอาหารเที่ยง แบบบุฟเฟ่ บนเรือ!

12:30 เตรียมตัวดำน้ำลึก ครั้งที2 โดยมีการเปลี่ยนจุดดำน้ำ!

13:30 เดินทางออกจากเกาะราชาใหญ่

15:00~15:30 ถึงท่าเรือภูเก็ต

16:00~16:30 นำท่านกลับโรงแรมโดยสวัสดิภาพ

.

※ กำหนดการเราโดยใช้พื้นฐานของ ที่พักหาด ป่าตอง

※ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาพอากาศและสภาพทะเล

หมายเหตุ

.

※ ผู้ที่ดำน้ำ ต้องรออย่างน้อย 18 ชั่วโมง หลังจากทำกริกรรมดำน้ำ ถึงสามารถขึ้นเครื่องได้!

※ เด็กต้องมีอายุ ตั้งแต่ 10ปีขึ้นไปและ ทางครอบครัวให้ความยินยอม

ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น

สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ ไม่แนะนำให้ใช้บริการ

กรณีชาวต่างชาติ อาจมีจ่ายเพิ่ม กรุณาแจ้งเพราะต้องเตรียมครู ที่สามารถสื่อสารภาษาได้

รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 100 - 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )

โปรแกรมนี้รวม

บริการรถรับ-ส่ง จากที่พัก ในเขตป่าตอง กะตะ กะรน (หาดอื่นอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรุณาติดต่อ)

ค่าเรือบริการและ เสื้อชูชีพ อุปกรณ์การดำน้ำลึก

อาหารกลางวัน บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ

ผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำ(ครู) มัคคุเทศก์คอยให้ข้อมูลและบริการ

ประกันอุบัติเหตุรหัสทัวร์ DSD01
ชื่อทัวร์

ทดลองดำน้ำลึก เกาะราชาใหญ่

บริษัททัวร์ BLUE MARINE
ราคา

ราคาท่านละ

3500 บาท