โปรแกรม ทดลองดำน้ำลึก แบบ SCUBA

ภูเก็ต เป็นสถานที่ดำน้ำที่ได้รับความนิยมโปรแกรมนี้เป็นการสอนแบบเบื้องต้นให้ท่านสัมผัสจะโลกใต้น้ำ ที่สามารถสนุกได้เลย!ในการทดลองดำน้ำนี้เพื่อความสนุกและปลอดภัยของนักเรียนครูผู้สอน จะดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่อยู่ในน้ำ อายุตั้งแต่่10 ปีขึ้นไปสามารถสมัครกิจกรรมนี้ได้