พายเรือแคนู ชมอ่าวพังงา เกาะตะปู

ทัวร์ภูเก็ตพายเรือแคนนูเยี่มชม เกาะห้อง เกาะพนัก เกาะตะปู และเขาพิงกิน!

ชมธรรมชาติอ่าวพังงา ลอดถ้ำ ชมเกาะพนัก เกาะห้อง สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบรูณ์ของอ่าวพังงา และเราพาทุกท่านขึ้นไปชมเขาตะปู เขาพิงกัน ด้วยเรือใหญ่และทานอาหารกันบนเรือใหญ่!

และมีโปรแกรม เดินทางด้วยเรือเร็ว ให้ท่านเลือกและโปรแกรมชมพระอาทิตย์ตกอ่าวพังงา♪