.

.

ผจญภัยทาร์ซาน 42 ฐาน TarZan Adventure 42 Stationsการผจญภัยทาร์ซานเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความเพลิดเพลินและความบันเทิงให้ แก่นักท่องเที่ยว มีความน่าตื่นเต้นและเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ ประกอบด้วย 42 ฐาน ที่ที่สร้างความตื้นเต้นที่ตกต่างกัน มีทั้งความยาก ง่าย ปะปนกันไป

ทาร์ซาน           Tarzan

โปรแกรม

① 08:00 รับท่านจากที่พัก

โปรแกรมผจญภัยทาร์ซาน 42 ฐาน

- 17ฐานสไลด์

- 15ฐานสะพานไม้

- 3ฐานวะพานเน็ต

- 3ฐานเส้นสลิง

- 1หน้าผาเทียม

- 2ฐานเดินเชือก

- 1ฐานเสก็ตบอร์ดเวหา

.

② 13:00 รับท่านจากที่พัก

โปรแกรมผจญภัยทาร์ซาน 42 ฐาน

- 17ฐานสไลด์

- 15ฐานสะพานไม้

- 3ฐานวะพานเน็ต

- 3ฐานเส้นสลิง

- 1หน้าผาเทียม

- 2ฐานเดินเชือก

- 1ฐานเสก็ตบอร์ดเวหา

ไฮไลท์

*ทาร์ซานแอทแวนเจอร์เป็น ที่แรกๆที่ใช้การโรยตัวแบบ Un-detachable carabineer!

*มีความปลอดภัยสูง!

*ผู้เล่นสามารถ ห้อยหัวได้ในขณะเล่น!

โปรแกรมนี้รวม

- รถตู้รับส่งจากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ

- เครื่องดื่มต้อนรับ

- น้ำดื่ม และผลไม้ตามฤดูกาล

- อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น

- ไกด์มีประสบการณ์

- ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

- บริการรถรับ - ฟรีในเขต ป่าตอง , กะตะ , กะรน , และในเมืองภูเก็ต

- ผู้ใช้บริการจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 120 กิโลกรัม

- เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ ไม่แนะนำให้ใช้บริการ

- เปิดให้บริการทุกวัน

※ รถ-รับส่ง ที่พักในภูเก็ต ป่าตอง กะตะ กะรน นอกเหนือพื้นที่ กรุณาสอบถาม ราคาจากเจ้าหน้าที่รหัสทัวร์

①TAR01

②TAR02

ชื่อทัวร์

Tarzan Adventure

บริษัททัวร์

Tarzan Adventure

ราคา

ผู้ใหญ่/เด็ก

ปรกติราคา 3200

พิเศษ 2400/ท่าน