สกายไลน์ แอดแวนเจอร์ B              Skyline ProgramB

โปรแกรม

① 06:50 รับท่านจากที่พัก

-ต้อนรับท่านด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรแสนชื่นใจ

-ผจญภัยเหนือยอดไม้ไปกับสกายไลน์แอทเวนเจอร์ 2 ชม. ครึ่ง

-มีรถรับ-ส่งทั้งไปและกลับตัวเมือง

-10 ซิปไลน์, รวมซิปไลน์ที่ยาวที่สุด 3ฐาน (,250,350,400 ม.), 1 จุดโรยตัว (,40 ม.), 1 บันไดเวียน, 1 บันไดลิง,

-1 เคเบิ้ลบริดจ์, 1 สกายไลน์บริดจ์, 1 สะพานแฮปปิ้เอนดิ้งบริดจ์, 1 บ้านต้นไม้,

- เพลิดเพลินกับจุดชมวิวทะเลแบบเต็มตา 5 จุด และเดินสำรวจธรรมชาติอีก 5 นาที

-อิ่มอร่อยกับสกายไลน์มิลล์ (บุฟเฟ่ต์)

-มีน้ำชา-กาแฟ และน้ำดื่มฟรี

-รับของที่ระลึกเป็น เสื้อยืดสกายแอทเวนเจอร์ ฟรี

-มีประกัน First Aid มีประกันตลอดการเดินทาง

-มีไกด์ภาษาอังกฤษคอยอำนวยความสะดวก ใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยจากยุโรป (ฝรั่งเศส)

.

② 08:50 รับท่านจากที่พัก

-ต้อนรับท่านด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรแสนชื่นใจ

-ผจญภัยเหนือยอดไม้ไปกับสกายไลน์แอทเวนเจอร์ 2 ชม. ครึ่ง

-มีรถรับ-ส่งทั้งไปและกลับตัวเมือง

-10 ซิปไลน์, รวมซิปไลน์ที่ยาวที่สุด 3ฐาน (,250,350,400 ม.), 1 จุดโรยตัว (,40 ม.), 1 บันไดเวียน, 1 บันไดลิง,

-1 เคเบิ้ลบริดจ์, 1 สกายไลน์บริดจ์, 1 สะพานแฮปปิ้เอนดิ้งบริดจ์, 1 บ้านต้นไม้,

- เพลิดเพลินกับจุดชมวิวทะเลแบบเต็มตา 5 จุด และเดินสำรวจธรรมชาติอีก 5 นาที

-อิ่มอร่อยกับสกายไลน์มิลล์ (บุฟเฟ่ต์)

-มีน้ำชา-กาแฟ และน้ำดื่มฟรี

-รับของที่ระลึกเป็น เสื้อยืดสกายแอทเวนเจอร์ ฟรี

-มีประกัน First Aid มีประกันตลอดการเดินทาง

-มีไกด์ภาษาอังกฤษคอยอำนวยความสะดวก ใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยจากยุโรป (ฝรั่งเศส)

.

③ 11:50 รับท่านจากที่พัก

-ต้อนรับท่านด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรแสนชื่นใจ

-ผจญภัยเหนือยอดไม้ไปกับสกายไลน์แอทเวนเจอร์ 2 ชม. ครึ่ง

-มีรถรับ-ส่งทั้งไปและกลับตัวเมือง

-10 ซิปไลน์, รวมซิปไลน์ที่ยาวที่สุด 3ฐาน (,250,350,400 ม.), 1 จุดโรยตัว (,40 ม.), 1 บันไดเวียน, 1 บันไดลิง,

-1 เคเบิ้ลบริดจ์, 1 สกายไลน์บริดจ์, 1 สะพานแฮปปิ้เอนดิ้งบริดจ์, 1 บ้านต้นไม้,

- เพลิดเพลินกับจุดชมวิวทะเลแบบเต็มตา 5 จุด และเดินสำรวจธรรมชาติอีก 5 นาที

-อิ่มอร่อยกับสกายไลน์มิลล์ (บุฟเฟ่ต์)

-มีน้ำชา-กาแฟ และน้ำดื่มฟรี

-รับของที่ระลึกเป็น เสื้อยืดสกายแอทเวนเจอร์ ฟรี

-มีประกัน First Aid มีประกันตลอดการเดินทาง

-มีไกด์ภาษาอังกฤษคอยอำนวยความสะดวก ใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยจากยุโรป (ฝรั่งเศส)

.

④ 13:50 รับท่านจากที่พัก

-ต้อนรับท่านด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรแสนชื่นใจ

-ผจญภัยเหนือยอดไม้ไปกับสกายไลน์แอทเวนเจอร์ 2 ชม. ครึ่ง

-มีรถรับ-ส่งทั้งไปและกลับตัวเมือง

-10 ซิปไลน์, รวมซิปไลน์ที่ยาวที่สุด 3ฐาน (,250,350,400 ม.), 1 จุดโรยตัว (,40 ม.), 1 บันไดเวียน, 1 บันไดลิง,

-1 เคเบิ้ลบริดจ์, 1 สกายไลน์บริดจ์, 1 สะพานแฮปปิ้เอนดิ้งบริดจ์, 1 บ้านต้นไม้,

- เพลิดเพลินกับจุดชมวิวทะเลแบบเต็มตา 5 จุด และเดินสำรวจธรรมชาติอีก 5 นาที

-อิ่มอร่อยกับสกายไลน์มิลล์ (บุฟเฟ่ต์)

-มีน้ำชา-กาแฟ และน้ำดื่มฟรี

-รับของที่ระลึกเป็น เสื้อยืดสกายแอทเวนเจอร์ ฟรี

-มีประกัน First Aid มีประกันตลอดการเดินทาง

-มีไกด์ภาษาอังกฤษคอยอำนวยความสะดวก ใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยจากยุโรป (ฝรั่งเศส)

ไฮไลท์

*Zipline ตื่นตาตื่นใจกับความของวิวย์รอบๆ โดยท่านสามารถเห็นวิวยืทะเลได้ ในขณะเล่น และล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงาม

*Zipline ระยะทางยาวกว่า 400 เมตร

※ ผู้ใช้บริการจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 120 กิโลกรัม

โปรแกรมนี้รวม

- รถตู้รับส่งจากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ

- เครื่องดื่มต้อนรับ

- น้ำดื่ม และผลไม้ตามฤดูกาล

- อาหารกลางวัน 1 มื้อ

- อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น

- ไกด์มีประสบการณ์

- ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

- บริการรถรับ - ฟรีในเขต ป่าตอง , กะตะ , กะรน , และในเมืองภูเก็ต

- ผู้ใช้บริการจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 120 กิโลกรัม

- เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ ไม่แนะนำให้ใช้บริการ

- เปิดให้บริการทุกวัน

※ รถ-รับส่ง ที่พักในภูเก็ต ป่าตอง กะตะ กะรน นอกเหนือพื้นที่ กรุณาสอบถาม ราคาจากเจ้าหน้าที่รหัสทัวร์

①SKY02-1

②SKY02-2

③SKY02-3

④SKY02-4

ชื่อทัวร์

Skyline Adventure B

บริษัททัวร์

Skyline Adventure

ราคา

ผู้ใหญ่/ เด็ก

ราคาปรกติ 2290

พิเศษ1900/ท่าน