.

.

สกายไลน์แอดเวนเจอร์ Skyline Adventure เป็นสถานที่ผจญภัยท่ามกลางธรรมชาติแบบวิธีห้อยโหนสลิงที่มีฐานรวมทั้งหมด 35ฐานกิจกรรม และถือว่าเป็น Zipline ที่ยาวที่สุดเลยก็ว่าได้ของเชียงใหม่ โดยช่วงสุดท้ายของทริปของยาวประมาณ 400 เมตร ซึ่งสามารถชมวิวบริเวณรอบๆได้อย่างชัดเจน

สกายไลน์ แอดแวนเจอร์ A          Skyline ProgramA

โปรแกรม

① 06:50 รับท่านจากที่พัก

-ต้อนรับท่านด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรแสนชื่นใจ

-ผจญภัยเหนือยอดไม้ไปกับสกายไลน์แอทเวนเจอร์ 2 ชม. ครึ่ง

-มีรถรับ-ส่งทั้งไปและกลับตัวเมือง

-18 ซิปไลน์, รวมซิปไลน์ที่ยาวที่สุด 4ฐาน (200,250,350,400 ม.), 3 จุดโรยตัว (20ม25,40 ม.), 3 บันไดเวียน, 1 บันไดลิง, บันไดชาวเขา1,ฟลายอิ้งสเก็ตบอร์ด,1 สกายไลน์แสตร์,1 ปินตาข่าย

-1 เคเบิ้ลบริดจ์, 1 สกายไลน์บริดจ์, 1 สะพานแฮปปิ้เอนดิ้งบริดจ์, 1 บ้านต้นไม้,

- เพลิดเพลินกับจุดชมวิวทะเลแบบเต็มตา 8 จุด และเดินสำรวจธรรมชาติอีก 5 นาที

-อิ่มอร่อยกับสกายไลน์มิลล์ (บุฟเฟ่ต์)

-มีน้ำชา-กาแฟ และน้ำดื่มฟรี

-รับของที่ระลึกเป็น เสื้อยืดสกายแอทเวนเจอร์ ฟรี

-มีประกัน First Aid มีประกันตลอดการเดินทาง

-มีไกด์ภาษาอังกฤษคอยอำนวยความสะดวก ใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยจากยุโรป (ฝรั่งเศส)

.

② 08:50 รับท่านจากที่พัก

-ต้อนรับท่านด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรแสนชื่นใจ

-ผจญภัยเหนือยอดไม้ไปกับสกายไลน์แอทเวนเจอร์ 2 ชม. ครึ่ง

-มีรถรับ-ส่งทั้งไปและกลับตัวเมือง

-18 ซิปไลน์, รวมซิปไลน์ที่ยาวที่สุด 4ฐาน (200,250,350,400 ม.), 3 จุดโรยตัว (20ม25,40 ม.), 3 บันไดเวียน, 1 บันไดลิง, บันไดชาวเขา1,ฟลายอิ้งสเก็ตบอร์ด,1 สกายไลน์แสตร์,1 ปินตาข่าย

-1 เคเบิ้ลบริดจ์, 1 สกายไลน์บริดจ์, 1 สะพานแฮปปิ้เอนดิ้งบริดจ์, 1 บ้านต้นไม้,

- เพลิดเพลินกับจุดชมวิวทะเลแบบเต็มตา 8 จุด และเดินสำรวจธรรมชาติอีก 5 นาที

-อิ่มอร่อยกับสกายไลน์มิลล์ (บุฟเฟ่ต์)

-มีน้ำชา-กาแฟ และน้ำดื่มฟรี

-รับของที่ระลึกเป็น เสื้อยืดสกายแอทเวนเจอร์ ฟรี

-มีประกัน First Aid มีประกันตลอดการเดินทาง

-มีไกด์ภาษาอังกฤษคอยอำนวยความสะดวก ใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยจากยุโรป (ฝรั่งเศส)

.

③ 11:50 รับท่านจากที่พัก

-ต้อนรับท่านด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรแสนชื่นใจ

-ผจญภัยเหนือยอดไม้ไปกับสกายไลน์แอทเวนเจอร์ 2 ชม. ครึ่ง

-มีรถรับ-ส่งทั้งไปและกลับตัวเมือง

-18 ซิปไลน์, รวมซิปไลน์ที่ยาวที่สุด 4ฐาน (200,250,350,400 ม.), 3 จุดโรยตัว (20ม25,40 ม.), 3 บันไดเวียน, 1 บันไดลิง, บันไดชาวเขา1,ฟลายอิ้งสเก็ตบอร์ด,1 สกายไลน์แสตร์,1 ปินตาข่าย

-1 เคเบิ้ลบริดจ์, 1 สกายไลน์บริดจ์, 1 สะพานแฮปปิ้เอนดิ้งบริดจ์, 1 บ้านต้นไม้,

- เพลิดเพลินกับจุดชมวิวทะเลแบบเต็มตา 8 จุด และเดินสำรวจธรรมชาติอีก 5 นาที

-อิ่มอร่อยกับสกายไลน์มิลล์ (บุฟเฟ่ต์)

-มีน้ำชา-กาแฟ และน้ำดื่มฟรี

-รับของที่ระลึกเป็น เสื้อยืดสกายแอทเวนเจอร์ ฟรี

-มีประกัน First Aid มีประกันตลอดการเดินทาง

-มีไกด์ภาษาอังกฤษคอยอำนวยความสะดวก ใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยจากยุโรป (ฝรั่งเศส)

.

④ 13:50 รับท่านจากที่พัก

-ต้อนรับท่านด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรแสนชื่นใจ

-ผจญภัยเหนือยอดไม้ไปกับสกายไลน์แอทเวนเจอร์ 2 ชม. ครึ่ง

-มีรถรับ-ส่งทั้งไปและกลับตัวเมือง

-18 ซิปไลน์, รวมซิปไลน์ที่ยาวที่สุด 4ฐาน (200,250,350,400 ม.), 3 จุดโรยตัว (20ม25,40 ม.), 3 บันไดเวียน, 1 บันไดลิง, บันไดชาวเขา1,ฟลายอิ้งสเก็ตบอร์ด,1 สกายไลน์แสตร์,1 ปินตาข่าย

-1 เคเบิ้ลบริดจ์, 1 สกายไลน์บริดจ์, 1 สะพานแฮปปิ้เอนดิ้งบริดจ์, 1 บ้านต้นไม้,

- เพลิดเพลินกับจุดชมวิวทะเลแบบเต็มตา 8 จุด และเดินสำรวจธรรมชาติอีก 5 นาที

-อิ่มอร่อยกับสกายไลน์มิลล์ (บุฟเฟ่ต์)

-มีน้ำชา-กาแฟ และน้ำดื่มฟรี

-รับของที่ระลึกเป็น เสื้อยืดสกายแอทเวนเจอร์ ฟรี

-มีประกัน First Aid มีประกันตลอดการเดินทาง

-มีไกด์ภาษาอังกฤษคอยอำนวยความสะดวก ใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยจากยุโรป (ฝรั่งเศส)

.

ไฮไลท์

*Zipline ตื่นตาตื่นใจกับความของวิวย์รอบๆ โดยท่านสามารถเห็นวิวยืทะเลได้ ในขณะเล่น และล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงาม

*Zipline ระยะทางยาวกว่า 400 เมตร

※ ผู้ใช้บริการจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 120 กิโลกรัม

โปรแกรมนี้รวม

- รถตู้รับส่งจากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ

- เครื่องดื่มต้อนรับ

- น้ำดื่ม และผลไม้ตามฤดูกาล

- อาหารกลางวัน 1 มื้อ

- อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น

- ไกด์มีประสบการณ์

- ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

- บริการรถรับ - ฟรีในเขต ป่าตอง , กะตะ , กะรน , และในเมืองภูเก็ต

- ผู้ใช้บริการจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 120 กิโลกรัม

- เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ ไม่แนะนำให้ใช้บริการ

- เปิดให้บริการทุกวัน

※ รถ-รับส่ง ที่พักในภูเก็ต ป่าตอง กะตะ กะรน นอกเหนือพื้นที่ กรุณาสอบถาม ราคาจากเจ้าหน้าที่コード

①SKY01-1

②SKY01-2

③SKY01-3

④SKY01-4

ツアー名

Skyline Adventure A

催行会社

Skyline Adventure

料金

ผู้ใหญ่/เด็ก

ปรกติราคา 3490

พิเศษ 2500/ท่าน