หนุมาน เวิลด์ B                 Hanuman World B

โปรแกรม

①07:20 รถรับท่านจากที่พัก

- เพลิดเพลินกับกิจกรรม 16 สถานี ดังนี้

- โหนสลิง 10 สถานี (เต็มอิ่มกับการโหนสลิงนานถึง 1.5 ชั่วโมง )

- จุดโรยตัว 3 สถานี

- ข้ามสะพานแขวน 1 สถานี

- ขึ้นบันไดเวียน 1 สถานี

- เดินสะพานชมธรรมชาติ(Sky Walk) + ผลไม้ + น้ำดื่ม

-ส่งท่านกลับ ที่พัก

.

②09:20 รถรับท่านจากที่พัก

- เพลิดเพลินกับกิจกรรม 16 สถานี ดังนี้

- โหนสลิง 10 สถานี (เต็มอิ่มกับการโหนสลิงนานถึง 1.5 ชั่วโมง )

- จุดโรยตัว 3 สถานี

- ข้ามสะพานแขวน 1 สถานี

- ขึ้นบันไดเวียน 1 สถานี

- เดินสะพานชมธรรมชาติ(Sky Walk) + ผลไม้ + น้ำดื่ม

-ส่งท่านกลับ ที่พัก

.

③12:20 รถรับท่านจากที่พัก

- เพลิดเพลินกับกิจกรรม 16 สถานี ดังนี้

- โหนสลิง 10สถานี (เต็มอิ่มกับการโหนสลิงนานถึง 1.5 ชั่วโมง )

- จุดโรยตัว 3 สถานี

- ข้ามสะพานแขวน 1 สถานี

- ขึ้นบันไดเวียน 1 สถานี

- เดินสะพานชมธรรมชาติ(Sky Walk) + ผลไม้ + น้ำดื่ม

-ส่งท่านกลับ ที่พัก

.

④14:20รับท่านจากที่พัก

- เพลิดเพลินกับกิจกรรม 16 สถานี ดังนี้

- โหนสลิง 10 สถานี (เต็มอิ่มกับการโหนสลิงนานถึง 1.5 ชั่วโมง )

- จุดโรยตัว 3 สถานี

- ข้ามสะพานแขวน 1 สถานี

- ขึ้นบันไดเวียน 1 สถานี

- เดินสะพานชมธรรมชาติ(Sky Walk) + ผลไม้ + น้ำดื่ม

-ส่งท่านกลับ ที่พัก

.

ไฮไลท์

*Zipline แห่งแรกและแห่งเดียวของภาคใต้ ตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่ของพื้นป่า ในมุมมองของหนุมาน ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงาม

*Zipline ระยะทางยาวกว่า 400 เมตร

※ ผู้ใช้บริการจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 120 กิโลกรัม

โปรแกรมนี้รวม

- รถตู้รับส่งจากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ

- เครื่องดื่มต้อนรับ

- น้ำดื่ม และผลไม้ตามฤดูกาล

- อาหารกลางวัน 1 มื้อ (เฉพาะโปรแกรม A เท่านั้น)

- อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น

- ไกด์มีประสบการณ์

- ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

- บริการรถรับ - ฟรีในเขต ป่าตอง , กะตะ , กะรน , และในเมืองภูเก็ต

- ผู้ใช้บริการจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 120 กิโลกรัม

- เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ ไม่แนะนำให้ใช้บริการ

- เปิดให้บริการทุกวัน

※ รถ-รับส่ง ที่พักในภูเก็ต ป่าตอง กะตะ กะรน นอกเหนือพื้นที่ กรุณาสอบถาม ราคาจากเจ้าหน้าที่รหัสทัวร์

①HW11-1

②HW11-2

③HW11-3

④HW11-4

ชื่อทัวร์

Hanuman World B

บริษัททัวร์

SKYWORLD

ADVENTURES

ราคา

ผู้ใหญ่/เด็ก

ราคาท่านละ 2300

พิเศษ1900/ท่าน