ฟลายอิ้งหนุมาน C        Flying Hanuman Journey C

โปรแกรม

①07:20  รับท่านจากโรงแรม

- เพลิดเพลินกับกิจกรรม 8 สถานี ดังนี้

- โหนสลิง 8 สถานี (เต็มอิ่มกับการโหนสลิงนานถึง 2 ชั่วโมง )

- จุดโรยตัว 1 สถานี

- ข้ามสะพานแขวน 1 สถานี

- ขึ้นบันไดเวียน 2 สถานี

- กิจกรรมเดินป่า 20 นาที

   ส่งท่านกลับ ที่พัก

.

②14:20  รับท่านจากโรงแรม

- เพลิดเพลินกับกิจกรรม 8 สถานี ดังนี้

- โหนสลิง 8 สถานี (เต็มอิ่มกับการโหนสลิงนานถึง 2 ชั่วโมง )

- จุดโรยตัว 1 สถานี

- ข้ามสะพานแขวน 1 สถานี

- ขึ้นบันไดเวียน 2 สถานี

- กิจกรรมเดินป่า 20 นาที

   ส่งท่านกลับ ที่พัก

ไฮไลท์

*Zipline แห่งแรกและแห่งเดียวของภาคใต้ ตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่ของพื้นป่า ในมุมมองของหนุมาน ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงาม

*Zipline ระยะทางยาวกว่า 400 เมตร

※ ผู้ใช้บริการจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 120 กิโลกรัม

โปรแกรมนี้รวม

- รถตู้รับส่งจากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ

- เครื่องดื่มต้อนรับ

- น้ำดื่ม และผลไม้ตามฤดูกาล

- อาหารกลางวัน 1 มื้อ (เฉพาะโปรแกรม A เท่านั้น)

- อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น

- ไกด์มีประสบการณ์

- ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

- บริการรถรับ - ฟรีในเขต ป่าตอง , กะตะ , กะรน , และในเมืองภูเก็ต

- ผู้ใช้บริการจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 120 กิโลกรัม

- เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ ไม่แนะนำให้ใช้บริการ

- เปิดให้บริการทุกวัน

※ รถ-รับส่ง ที่พักในภูเก็ต ป่าตอง กะตะ กะรน นอกเหนือพื้นที่ กรุณาสอบถาม ราคาจากเจ้าหน้าที่รหัสทัวร์

①FH03-1

②FH03-2

ชื่อทัวร์

Flying Hanuman C

บริษัททัวร์

SKYTREK

ADVENTURES

ราคา

ผู้ใหญ่ /เด็ก

ปรกติราคา2300 บาท

พิเศษ1900/ท่าน