.

.

ฟลายอิ้งหนุมาน (Flying Hanuman) ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยวภูเก็ต

โปรแกรมผจญภัย วัดใจสุดๆ ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาที่บอกเลยว่าอุดมสมบูรณ์มากๆ

ฟลายอิ้งหนุมาน A  (รวมอาหาร)    Flying Hanuman JourneyA

โปรแกรมทัวร์

①07:20 Pickup รับท่านจากโรงแรม

-เพลิดเพลินกับกิจกรรม 28 สถานี ดังนี้

- โหนสลิง 15 สถานี (เต็มอิ่มกับการโหนสลิงนานถึง 2 ชั่วโมง )

- จุดโรยตัว 2 สถานี

- ข้ามสะพานแขวน 2 สถานี

- ขึ้นบันไดเวียน 3 สถานี

- สนุกสนานไปกับรางเลื่อนลอยฟ้า 1 สถานี

- กิจกรรมเดินป่า 20 นาที

   ส่งท่านกลับ ที่พัก

.

②09:20 รับท่านจากโรงแรม

-เพลิดเพลินกับกิจกรรม 28 สถานี ดังนี้

- โหนสลิง 15 สถานี (เต็มอิ่มกับการโหนสลิงนานถึง 2 ชั่วโมง )

- จุดโรยตัว 2 สถานี

- ข้ามสะพานแขวน 2 สถานี

- ขึ้นบันไดเวียน 3 สถานี

- สนุกสนานไปกับรางเลื่อนลอยฟ้า 1 สถานี

- กิจกรรมเดินป่า 20 นาที

   ส่งท่านกลับ ที่พัก

.

③12:20 รับท่านจากโรงแรม

- เพลิดเพลินกับกิจกรรม 28 สถานี ดังนี้

- โหนสลิง 15 สถานี (เต็มอิ่มกับการโหนสลิงนานถึง 2 ชั่วโมง )

- จุดโรยตัว 2 สถานีl

- ข้ามสะพานแขวน 2 สถานี

- ขึ้นบันไดเวียน 3 สถานี

- สนุกสนานไปกับรางเลื่อนลอยฟ้า 1 สถานี

- กิจกรรมเดินป่า 20 นาที

   ส่งท่านกลับ ที่พัก

.

③14:20 รับท่านจากโรงแรม

- เพลิดเพลินกับกิจกรรม 28 สถานี ดังนี้

- โหนสลิง 15 สถานี (เต็มอิ่มกับการโหนสลิงนานถึง 2 ชั่วโมง )

- จุดโรยตัว 2 สถานีl

- ข้ามสะพานแขวน 2 สถานี

- ขึ้นบันไดเวียน 3 สถานี

- สนุกสนานไปกับรางเลื่อนลอยฟ้า 1 สถานี

- กิจกรรมเดินป่า 20 นาที

   ส่งท่านกลับ ที่พัก

ไฮไลท์

* Zipline แห่งแรกและแห่งเดียวของภาคใต้ ตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่ของพื้นป่า ในมุมมองของหนุมาน ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงาม

* Zipline ระยะทางยาวกว่า 400 เมตร

※ ผู้ใช้บริการจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 120 กิโลกรัม

โปรแกรมนี้รวม

- รถตู้รับส่งจากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ

- เครื่องดื่มต้อนรับ

- น้ำดื่ม และผลไม้ตามฤดูกาล

- อาหารกลางวัน 1 มื้อ (เฉพาะโปรแกรม A เท่านั้น)

- อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น

- ไกด์มีประสบการณ์

- ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

- บริการรถรับ - ฟรีในเขต ป่าตอง , กะตะ , กะรน , และในเมืองภูเก็ต

- ผู้ใช้บริการจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 120 กิโลกรัม

- เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ ไม่แนะนำให้ใช้บริการ

- เปิดให้บริการทุกวัน

※ รถ-รับส่ง ที่พักในภูเก็ต ป่าตอง กะตะ กะรน นอกเหนือพื้นที่ กรุณาสอบถาม ราคาจากเจ้าหน้าที่



รหัสทัวร์

①AC01-1

②AC01-2

③AC01-3

③AC01-4

ชื่อทัวร์

Flying Hanuman A

บริษัททัวร์

SKYTREK

ADVENTURES

ราคา

ผู้ใหญ่ / เด็ก

3490 ราคาปรกติ

พิเศษ 2500/ท่าน